Ano

Orzado
Ingresado
Orzado
Ingresado
Subtotal non financeiro
Orzado
Ingresado
Subtotal financeiro
Orzado
Ingresado

Descarga a táboa de Como se gasta? en CSV ou Excel

Descarga a táboa de Quen o gasta? en CSV ou Excel

Fontes de datos

Nota

  • Ingresos e gastos inclúe só o Concello de Santiago.
  • O axuste da inflación realízase o 1 de xaneiro de 2017. A taxa de inflación anual é a media da taxa interanual dos doce meses do ano.